+90 212 945 49 00
15 Temmuz 2021

Dernek Yazılımı Bulut Teknolojisi

Barış Dur
| Blog
Dernek Yazılımı Bulut Teknolojisi

Dernek yazılımı, bulut teknolojisi sayesinde dernek çalışan ve yöneticilerini özgürleştiriyor. Bu konuyu daha detaylı açıklamak için öncelikle bulut teknolojisini anlaşılır bir şekilde açıklamak gerekiyor. Bulut teknolojisi web tabanlı uygulamaların kesintisiz hizmet vermelerini sağlayan, herhangi bir mekâna bağlı kalmanızın önüne geçen ve sağladığı güçlü alt yapı sayesinde işlemlerinizi çok hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayan bilişim teknolojisidir. Teknolojinin gelişimi ile beraber uyum sağlayan sektörlerin hızla artması sayesinde bugün dünyada geniş kitleler tarafından kullanılmaktadır. Peki dernek yazılımı bulut teknolojisi kullanırsa derneğinize ne gibi faydaları olur? Gelin bu soruya cevap vermeye çalışalım…

Etkin Veri Tabanı Yönetimi

Dernek yazılımı bulut teknolojisi kullanmadığı dönemlerde tek merkezde yer alan bir yazılım ve bağlı olduğu veri tabanı sayesinde yönetilirdi. Bu durum dernek üyelerine ait tüm verilerin tek merkezde olduğu ve ihtiyaç halinde farklı taşıma araçları ile taşınması gerektiği anlamına geliyordu. Bulut teknolojisi sayesinde tüm veriler güvenli bir ortamda sürekli erişilebilir hale getirildi. Bu şu anlama gelir; herhangi bir üyeyle ilgili işlem yapmak istediğinizde bunu zamandan ve mekândan bağımsız olarak yapabilme özgürlüğüne kavuştuk. Üye verilerinin taşınabilir sürücülerde muhafazasının yarattığı güvenlik zafiyetlerini de ortadan kaldıran dernek yazılımı bulut teknolojisi ile günümüzde ağır yaptırımları olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yüklediği sorumluluklara da uyum sağlamış olursunuz.

Zaman Kazanma

Teknolojinin kullanılmadığı hantal yapılarda, her işi yapan farklı bir personel görevlendirmek zorunda kalırsınız. Örneğin üye bilgilerinin güncelliğini sağlamak adına bir personel görevlendirmek derneğinize, maddi yüklerin yanı sıra harcanacak zaman konusunda da ek maliyetler getirir. Dernek yazılımı bulut teknolojisi sayesinde entegre bir web sitesine sahip olduğunuzda, üyelerinizin kendi bilgilerini güncellemesini hatta etkinliklerle ilgili işlemleri bile kendilerinin yapmasını sağlamanız mümkündür. Bunun yaratacağı zaman tasarrufu sayesinde farklı süreçlere yoğunlaşma fırsatı bulursunuz.

Etkili Ekip Çalışması

Dernekler amaçları doğrultusunda büyük örgütler haline gelebilirler. Örgütlenmenin sağlanmasını müteakip ekip çalışmasının ve koordinasyonun doğru bir şekilde yapılması gerekir. Bulut teknolojisi sayesinde ekip üyelerinizin her adımda birbirine ya da yetkili birime rapor vermesi kolaylaşır. Raporların tek merkezde kolayca toplanmasından sonra ise koordinasyon buna göre daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Çevreye Duyarlı İşleyiş

Dijital dönüşümden önce hemen hemen her evrak, her üye profili ve raporlar kâğıt çıktılara dönüştürülerek saklanırdı. Dijital dönüşüm sonrasında dernek yazılımı bulut teknolojisi sayesinde bu durum daha çevre dostu çözümlerle yönetilmeye başlandı. Kâğıt çıktılar yerine e-imzalı resmi evraklar, raporların çeşitli formatlarda dijital olarak saklanması ve üye bilgilerinin veri tabanında yer alması ile kâğıt ve mürekkep gibi kimyasalların kullanımı oldukça azalmıştır.

Güvenlik Kaygılarına Son

Dijitalleşme konusunda soru işaretleri yaşayan derneklerin olması doğaldır. Derneğe ait tüm verilerin dernek dışında bir sunucuda depolanması fikri sizi rahatsız ediyor olabilir. Geçmiş yıllarda bu kaygıları besleyen kötü örnekler yaşanmış olsa da son yıllarda yaşanan önemli güvenlik iyileştirmeleri sayesinde artık tüm verileriniz %99 oranında güvenle saklanabilmektedir. Üstelik ek güvenlik önlemleri sayesinde dernek verilerine erişimin kaynağını gizleyen çeşitli servisler de gelişmiştir. Veri hırsızlığına yeltenen saldırganlar, dernek verilerinin bulunduğu sunucuyu tespit edememektedir.

Aidango dernek yazılımı bulut teknolojisinin tüm gücünü kullanıcılarına sunmaktadır. Zamandan ve mekândan bağımsız olarak tüm süreçlerin yönetiminde ihtiyaç duyulan modül ve hizmetleri barındıran Aidango sayesinde dernek çalışan ve yöneticilerinin özgürlüğü de temin edilmektedir. Tümleşik web sitesi ile dernek üyelerinin derneğinize erişimi kolaylaştırılırken, Android ve iOS tabanlı uygulamaları sayesinde yöneticilerin süreçleri yakından takip edebilmeleri sağlanmıştır.