+90 212 945 49 00
30 2021

Yardım Toplama İzni

Feyza Uzun
| Blog
Yardım Toplama İzni

Yardım toplama izni, dernekler, vakıflar, spor kulüpleri, kurumlar, basın yayın kuruluşları ve benzer kuruluşlar tarafından kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinin bir ya da daha fazlasını gerçekleştirmek üzere yardım toplamak için ilgili makamlardan alınmaktadır. 

Yardım toplama izni ile ilgili usul ve esaslar, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve 27/12/1999 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikle hükme bağlanmıştır.

İzin Vermeye Yetkili Makamlar

Yardım toplama faaliyetleri;

1- İlin birden çok ilçesini kapsayan yardım toplama faaliyetleri için o ilin valisinden,

2- Yardım toplama faaliyeti bir ilçe ile sınırlıysa ilçe kaymakamından,

3- Yardım faaliyeti birden çok ili kapsıyor ise başvuru sahibi tüzel kişinin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınır. Başvuru yapılan valilik, faaliyette bulunulacak illerin valiliklerine ve İçişleri Bakanlığı’na bilgi verir.

Yardım Toplama Şekli

Yardım toplama izni dernekler, vakıflar, spor kulüpleri, kurumlar, basın yayın kuruluşları ve benzer kuruluşlar, yardım toplama faaliyetini farklı yollarla icra edebilirler. Bunlar genel olarak; belirli yerlere kutu koymak, bankalarda hesap açtırmak, yardım pulu çıkarmak, eşya piyangosu düzenlemek, kültürel gösteriler ve sergilerle, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek olarak sıralanabilir.

Yardım Toplama İzni Başvurusu

Yardım toplama izni almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu isteklerini yazılı bir dilekçe ile yardım toplama izni vermeye yetkili makamlara bildirirler. Dilekçede;

1- Yardım toplama faaliyetlerinin amacı ve hedeflenen miktar,

2- Yardım toplama faaliyetlerinin sürdürüleceği il ve ilçeler,

3- Yardım toplama sürecinde kullanılacak yöntemler,

4- Çalışacak kişi sayısı,

5- Makbuz miktarı gibi bilgiler yer almalıdır.

Dilekçeye ek olarak ilgili makamlara sunulması gereken belgeler de mevcuttur. İlgili mevzuata göre;

1- Yardım toplama faaliyetlerinde kamu görevlilerinden destek alınacaksa ilgili valilik ve kaymakamlıklardan alınan izin belgeleri,

2- Toplanması hedeflenen tutarın belirlenmesinde yararlanılan keşif özeti, rapor ve benzeri belgeler,

3- Organizasyonda görevlendirilecek kişilerin ikametgah, TC kimlik numarası, adli sicil beyanları ve iki adet vesikalık fotoğrafları,

4- Faaliyetler öğrenim kurumları yararına veya ilgili eğitim kurumunun içerisinde yapılacaksa, kurumun yazılı onayı da dilekçeye eklenir.

Başvuru yapıldıktan sonra başvuruyu alan makam, yardım faaliyetinin önemi, başvuru yapan kuruluşun yeterlilikleri, toplanacak yardımın kamu yararına uygunluğu ve başarıya ulaşıp ulaşamayacağı gibi pek çok farklı kritere göre incelemeler yapar ve en geç iki ay içerisinde başvuru sonucunu olumlu ya da olumsuz, başvuru sahibine iletir.

Yardım toplama izni olumlu olarak sonuçlanan kuruluşlar, faaliyetlerini bir yılı geçmemek kaydı ile sürdürme ayrıcalığına sahip olurlar. Yardım toplama izni olmadan bu faaliyetlere girişenler ise kolluk kuvvetleri tarafından derhal faaliyetten men edilerek haklarında yasal işlem başlatılır. 

Vakıf ve dernekler için yardım toplama izni almak ve amaçlarına ulaşmak için yardım toplamak, hayati öneme sahiptir. Dernekler, doğaları gereği üye ve bağışçılarının desteği ile yaşarlar. Bu nedenle planlanan yardım toplama faaliyetleri özenle yönetilmelidir. 

Dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetlerinde Aidango tarafından sunulan hizmetleri incelediniz mi? Aidango, vakıf ve derneklerin geçmişe dönük tüm aidat ve bağış kayıtlarını tutarken, sisteme kayıtlı kişilere ulaşmak istenildiğinde, mail ya da sms gönderimi konusunda da çeşitli modüller içerir. Yardım faaliyetine başlarken, derneğinizin amaçlarına inanan kitlenizi haberdar etmek için Aidango modüllerinden kolaylıkla yararlanabilirsiniz.

Aidango ayrıcalıkları ile tanışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.