+90 212 945 49 00
27 Ekim 2020

Dernek Yazılımı

Gürkan Akın
| Blog
Dernek Yazılımı

Dernek Yazılımı Nedir?

Dernek yazılımı, derneklerin ana faaliyet konularına göre şekillenen ve online bağış, burs yönetimi, kitlesel fonlama gibi süreçlerin yönetiminde dernek yöneticilerine yüklenen görev ve sorumlulukları üstlenen programdır. Dernekler karmaşık yapıları ve faaliyet alanlarına göre çeşitli boyutlarda olabilirler. Üye sayısı ve faaliyet alanı ne kadar genişlerse, dernek yazılımının süreç yönetimindeki etkisi de o kadar hissedilir hale gelmektedir. 

Dernekler, yapılan bağışlara ve faaliyet alanlarına göre bu bağışları doğru ve hatasız yönetmek konusunda kamu kurumlarına karşı çeşitli yasal yükümlülüklere sahiptir. Çeşitli dönemlerde yapılan kamu denetimleri ve dernek yönetiminin üyelerine hesap verme ilkesi göz önüne alındığında, süreci karmaşadan uzak ve hatasız yönetmek için dernek yazılımı ihtiyacı üst düzeydedir. 

Dernek yazılımı, sunduğu teknolojik destek ile dernek yönetimini olabilecek en basit hale getirmelidir. Bu nedenle pek çok konuya hâkim olabileceğiniz modüller ile desteklenmeli, farklı teknolojilerle sorunsuz çalışabilmelidir. Örneğin, dernek web sitesinde yapılan bir bağışın eş zamanlı olarak yazılımtarafından algılanması ve sisteme kaydedilmesi, oluşabilecek aksaklıkları önlemektedir. 

Dernek yazılımı, derneğin burs desteği verdiği her bireye ait kayıtları hızlı bir şekilde yöneticiye sunabilmelidir. Doğru kurgulanmış bir veri akışı dernek yöneticilerine zamanı verimli kullanma fırsatı sunmaktadır. 

Geleneksel bağış toplamanın günümüz şartlarına evrimleşmiş hali olarak tanımlayabileceğimiz kitlesel fonlama da dernek yazılımı için bir çalışma alanıdır. Kitlesel fonlama ilgili süreçleri de organize etmek, toplanan bağışların doğru biçimde hak sahiplerine aktarımı gibi hassas süreçlerin yönetiminde tüm zorlukları yazılım desteği ile kolayca aşabilirsiniz.

Dernek yönetiminde birbiri içinde çalışan hassas süreçleri yönetirken dernek yazılımı önemli bir destektir. Doğru dernek yazılımı için konusunda uzman, geçmişte bu konuda çalışmalar yapmış, ortaya konan dernek yazılımı incelendiğinde yöneticiye hak ve hürriyetler tanıyan bir dernek yazılımı tercih etmeniz sizin için orta ve uzun vadede pek çok kazanım sağlayacaktır.

Aidango Dernek Yazılımı

Aidango dernek yazılımı, bir derneğin ihtiyaç duyduğu tüm modülleri size sunarken, uzman bir kadro tarafından uzun vadede oluşturulmuş birbirinden farklı hizmetleri de bir çatı altında birleştirmektedir.

Dernek yönetiminin dinamizmini göz önünde bulunduran yazılımcılarımız, Aidango’yu yaratırken özgürlüklerinize öncelik vermişlerdir. Bulut teknolojisinin tüm nimetlerinden yararlanırken tüm sisteme cep telefonunuza yükleyeceğiniz bir uygulama ile hükmedebilirsiniz. 

Aidango, web sitesi olmayan dernekler için web sitesi hizmeti de sunmaktadır. Derneğiniz hakkında detaylı bilgileri paylaşabileceğiniz, dönemsel verileri bağışçılarınıza sunabileceğiniz, haber ve etkinlikleriniz hakkında bilgi verebileceğiniz ve online bağış toplayabileceğiniz bir web sitesine sahip olmak istemez misiniz? Üstelik bu web sitesi kurumsal çizgileri olan modern ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir. Ayrıca tüm cihazlarla %100 uyumludur.

Aidango dernek yazılımı, derneğin asli işlemlerinin yanı sıra beraberinde pek çok farklı işlevi de sunmaktadır. Derneğinizin gelir – gider ve fatura kayıtları gibi ön muhasebe işlemlerini kusursuz bir yapıda organize edebilmektedir. 

Aidango dernek yazılımı, müşteri ilişkileri modülü ile bağışçılarınızla ve yardım alan üyelerinizle aranızdaki görüşmeleri, teklifleri ve kişisel verileri stabil bir ortamda kayıt altına alarak ihtiyaç duyduğunuz her an ulaşılabilir bir mesafede tutmanıza olanak tanımaktadır.

Dernekler karmaşık bir yapıya sahipken, çalışan sayıları da zaman zaman muazzam sayılara ulaşabilmektedir. Bu nedenle Aidango’yu tercih ettiğinizde, dernek çalışanlarınıza ait bir modülün de sahibi olursunuz. Bu modül sayesinde personele ait özlük dosyaları Aidango veritabanında yer alır. Özlük dosyalarının yanı sıra personele yapılan maaş ve avans ödemeleri, izin ve sağlık raporları ve diğer yasal hakların takibi kolayca yapılabilmektedir.