+90 212 945 49 00
15 Ocak 2021

Başarılı Kampanya Yönetimi

Feyza Uzun
| Blog
Başarılı Kampanya Yönetimi

Kampanya, dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının toplumsal sorunlara dikkat çekmek, toplumu bilinçlendirmek, bir konuda kamuoyu oluşmasını sağlamak, toplum yararı gözetilmeden alınan kararlara karşı çıkmak veya yanlış uygulamaları durdurmak için ihtiyaç duydukları insan ve para kaynağını oluşturmak gibi amaçlarla, belirli sürelerle ve genelde topluma yönelik düzenlenen yoğun iletişim etkinliğidir.

Kampanya süresince yapılan tüm uygulamalar için mümkün olan tüm iletişim vasıtaları kullanılır. Tüm bu etkinlik boyunca başarılı kampanya yönetimine giden yolda en kilit nokta şüphesiz hedefler ve süreyle ilgili net mesajların topluluğa iletilmesidir. Kampanyanın amaçları çevresinde kenetlenmeye ve kaynaklarını tüketmeye hazır olan toplulukların ilgisi, doğru ve net mesajlar iletilmediği durumlarda çabucak kaybolabilir. Bunun önüne geçecek uygulamalar ise topluluğun inancını pekiştireceğinden kampanya katılım oranlarını artırabilmektedir.

Başarılı Bir Kampanya Nitelikleri

1. Başarılı bir kampanyada hedefler gerçekçidir. Hedeflenen topluluğun verilen mesajla hiç ilgilenmediği varsayımı ile hareket edilerek kurgulanır.
2. Mesaj tek başına yeterli gelmeyeceği için tüm araçların senkronize ve birbirini tamamlayacak şekilde kullanımı sağlanır.
3. Başarılı bir kampanya planında planlayan, hedeflenen kitlenin farklı gruplardan oluştuğunu ve bu grupların farklı yaşam biçimlerine, inançlara, demografik ve psikolojik özelliklere sahip olduğunu bilmeli ve tüm bu konular hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Başarılı Kampanya Yönetiminde Gelişmelerin Takibi

Başarılı kampanya yönetimi hedeflendiği zaman geleneksel medyanın gücünü göz ardı etmemeli, yazılı ve görsel basında kampanyanıza ait görselleri toplumun karşısına çıkarmalısınız. Bununla beraber özellikle teknolojinin gelişmesi ve hemen hemen her cebe girmesi ile birlikte geleneksel basının tahtını sarsmaya başlayan sosyal medya da göz ardı edilmemelidir. 2020 verilerine göre Türkiye’de 62 milyon İnternet ve 54 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu düşünüldüğünde, kampanyanızı geniş kitlelere duyurmak için çok değerli bir kaynak olduğunun altını çizmek gerekir.  Sadece sosyal medya ya da sadece geleneksel basın üzerinden kampanya tanıtımınızı yapmayı tercih edebilirsiniz ama doğru zamanda doğru mecrada yapılacak tanıtım, doğru zamanda doğru insana dokunmak anlamına da gelecektir. Üstelik sosyal medya reklamları, geleneksel basın yayın kanallarına göre maliyet olarak çok daha ucuzdur.

Stratejinizi Belirleyin

Başarılı kampanya yönetimi için en önemli adım doğru stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kampanyanızın hedef kitlesini belirlediğinizde, topluluğun genel özelliklerinden yola çıkarak ilgisini çekecek ve hedeflerinizi benimsemelerine yardımcı olacak donelerin ne olduğunu ortaya koymalısınız. Başarılı kampanya yönetimi yapabilmek için net bir mesaj ile hedefinizi belirlediniz, geleneksel basın yayın ve sosyal medya ile topluluğa ulaştırdınız ve bundan sonra yapmanız gereken stratejileriniz ile topluluğu harekete geçirerek sonuçları toplamaya başlamaktır. Topluluğun harekete geçmesine katkı sunacak bir strateji geliştiremezseniz, bireyler kampanyanızı gördüklerinde sizi takdir edecek ama gerek insan gücü gerekse finansal olarak hedefinize ulaşmanız için size destek vermeyecektir. 

Bağış Kampanyaları

Kampanyalar, parasal ya da ayni yardım toplanması için kullanılan araçlardan biridir. Kampanyanın başarısı, toplanan parasal kaynak miktarı ve toplanan yardımların nasıl harcandığı gibi hassas konuların bağışçılarla şeffaf bir ortamda paylaşılması, gelecekte düzenlenecek yeni kampanyalara güveni artıracaktır. Bağış toplarken başarılı kampanya yönetimi için şu hususlara dikkat edilmelidir :

1. Kampanyanıza katılan ya da katılması muhtemel topluluk içerisindeki bireylerle olabildiğince çok ilgilenmek,
2. Kampanyanın yürütülmesinde çalışacak çok sayıda gönüllü bulmak,
3. Kampanyanıza güvenen ve katılım sağlayanların sonraki kampanyalara katılım sağlamaları için önlem almak ve sürekli bağışçı haline getirmek,
4. Yazının başlarında da bahsettiğimiz gibi potansiyel bağışçılara net mesajlarla gitmek.