Sustainable Aids Frequently Asked Questions - Aidango
Sürdürülebilir Yardımlar

Sürdürülebilir Yardımlar

Here are the answers to all your questions about Aidango.

 • Sürdürülebilir Yardımlarda Su Kuyusu, Süt Keçisi, Konut gibi hisseli bağışların yönetilmesi mümkün müdür?

  Evet. Tüm hisseli bağışlarınızın yönetimi yardım türlerine göre ayrı ayrı yapabilirsiniz.

 • Yardım Türü ve Etap ne anlama geliyor?

  Yardım Türü, Süt Keçisi - Su Kuyusu gibi hisseli yardım türlerinin tanımlanacağı alandır.

  Etap ise yardım türleri içerisinde farklı zamanlarda organize edilmesi için parçalı olarak yönetibilme şeklidir.

 • Her yardım türüne göre ayrı SMS ile video ve görsel gönderilebiliyor mu?

  Evet. Açılan her yardım türüne göre kendi adında her hissedara ayrı ayrı  SMS ile video ve görsel linki gönderilebiliyor.