Accounting Management Frequently Asked Questions - Aidango
Muhasebe Yönetimi

Muhasebe Yönetimi

Here are the answers to all your questions about Aidango.

  • Bağışlara bağlanan gelir kalemlerinden veri kayıtları otomatik oluşuyor mu?
  • Farklı bağış kalemlerini aynı gelir kalemine bağlayabilir miyim?
  • Gelir ve Gider kayıtları döküm olarak alınabilir mi?