Association Dues Tracking Program, Dues Tracking System - Aidango
Aidat & Nakit Akışı

Perhaps the most difficult part of the vehicles to follow is the service records and maintenance times, most companies miss these maintenances or spend extra effort to follow up, but with the Service Maintenance application, you can see your vehicles in service and find out which service point they are. You can see your vehicles that are about to be serviced and if they are rented, you can inform them by automatic mail and sms. You can see the maintenance and service records of the vehicles with plate-based past dates.

Üye Aidat ve Nakit Akışı Sistemi

Üye Aidat

Üye Aidat

Tüm Üye Aidatlarınızı takip edebileceğiniz. Tekrarlı pos özelliği ile alacaklarınızı sistematik şekilde yönetebileceğiniz bir sistemdir.

Tekrarlı Pos

Tekrarlı Pos

Üye Aidatlarınızı ve Bağışçılarınızın ödemelerini tekrarlı pos ile düzenli şekilde alıp takip edebilirsiniz.

Nakit Akışı

Nakit Akışı

Günlük olarak gelir-gider, masraflar, avanslar gibi tüm finans işlemlerinizi tek ekrandan izleyip yönetebileceğiniz ekranlara sahip olun.

Aidat Takip Sistemi

Aidat takibi yapılacak kayıtlarda genel ve özel dönem takibi yapabilirsiniz.

Aidat Takip Sistemi

Tekrarlı Pos Takibi

Tekrarlı pos ile üyelerinizin aidatlarını belirtilen tarihlerde alabilir. Zamanında alınmayan tekrarlı poslar sms ile bildirim yapabilirsiniz.

Tekrarlı Pos Takibi

Nakit Akış Tabloları

Günlük, aylık ve dönemlik nakit akış tabloları ile gelir ve giderlerinizi takip edebilirsiniz.

Nakit Akış Tabloları

Üyelere Özel Web Site Paneli

Üyelerinizin web siteniz üzerinden kendilerine özel olan sayfalarında tüm geçmiş ve gelecek aidatlarını görüp ödeyebilecekleri sisteme kavuşun.

Üyelere Özel Web Site Paneli
Discover Ready-made All-in-One Solution for Your Rent a Car Company
Frequently Asked Questions
  • Üyelere Tanımlanacak Aidatlar Farklı Dönemlere Göre Yapılabilir mi?
  • Üyelerimizin Farklı Konumları Nedeniyle Ayrı Miktarlarda Aidat Tanımlanması Gerekiyor Bunu Sağlayabilir misiniz
  • Tekrarlı Pos ile Üyelerimizin Aidatlarını Sisteminiz Otomatik Olarak mı Çekiyor?