Aid in Kind Frequently Asked Questions - Aidango
Ayni Yardımlar

Ayni Yardımlar

Here are the answers to all your questions about Aidango.

  • Kurban Organizasyonlarında Kurban Bayramı ve Yıl İçi Dönemleri Ayrı Ayrı Takip Edilebiliyor mu?
  • Kurban Türleri Olan Adak, Akika, Vacip vb. Ayrımlar Ayırt edilebiliyor mu?
  • Yapılan Organizasyonların Video ve Görselleri Bağışçılara Sistemden gönderilebiliyor mu?
  • Organizasyonları Farklı Ülke ve Bölgelerde Olmaktadır. Kullanılan Programda Bu Ülke ve Bölgelere Göre Ayrım Yapılabilmekte midir?
  • Sosyal Yardımlarda Yapılan Yardımları Nasıl Takip Edebliyoruz?