Frequently asked Questions - Aidango
Frequently Asked Questions

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Here are the answers to all your questions about Aidango.

Aidat & Nakit Akışı

 • Üyelere Tanımlanacak Aidatlar Farklı Dönemlere Göre Yapılabilir mi?
 • Üyelerimizin Farklı Konumları Nedeniyle Ayrı Miktarlarda Aidat Tanımlanması Gerekiyor Bunu Sağlayabilir misiniz
 • Tekrarlı Pos ile Üyelerimizin Aidatlarını Sisteminiz Otomatik Olarak mı Çekiyor?

Bağış Yönetimi

 • Aidango Dernek yönetim programı kullanmak zor mudur?

  Dernek Yönetim programımızı hazırlık aşaması ve sonrası kullanımlarda sürekli olarak destek vermekteyiz. Bu verdiğimiz destekler ile kullanım kolaylığı sağlayıp tüm işlemlerinizi gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz.Daha önce hiçbir program kullanmamış olan kullanıcılarmız bile rahatlıkla kullanabilmişlerdir.

 • Bağışları kategorilere ayırabilir miyim?

  Evet.Bağışlarınızı kategorilere ayırıp, bağış yapan kişileri rahatlıkla görebilirsiniz.

 • Bağışları web sitesi üzerinden alabilir miyim?

  Evet. Aidango Dernek Yönetimi alt yapısı ile web sitenize entegre sanal pos uygulamalarımız sayesinde güvenli ve hızlı bir şekilde bağışlarınızı online olarak alabilirsiniz.

Nakdi Yardımlar

 • Bağışçı ve ihtiyaç sahibi kayıtlarında eski ve yeni kayıtlar ayırt edilebiliyor mu?

  Evet. Tüm bağışçı ve ihtiyaç sahibi kayıtlarını Aday-Aktif-Eski ve Reddedilen Kayıtlar olarak listeleyebilirsiniz.

 • Gelen burs bağışlarının tamamı o anda dağıtımı yapılmak zorunda mı?

  Hayır. Yıllık olarak tek seferde yapılan bağışları dönemleri geldiğinde parça parça aktarabiliriniz? Burs yönetimi kullanıcılarının kullanıma özel kolaylık sağlamaktadır.

 • Bazı burslar aylık, bazı burslar yıllık verilmektedir. Nasıl ayırt edeceğim?

  Sezon ve dönem tanımlarına göre derneğinizin karar verdiği aralıklara göre burs tanımları yapılabilir. Aylık, yıllık hatta 3 aylık burs dönemlerinizi istediğiniz gibi oluşturup takip edebilirsiniz.

Ayni Yardımlar

 • Kurban Organizasyonlarında Kurban Bayramı ve Yıl İçi Dönemleri Ayrı Ayrı Takip Edilebiliyor mu?
 • Kurban Türleri Olan Adak, Akika, Vacip vb. Ayrımlar Ayırt edilebiliyor mu?
 • Yapılan Organizasyonların Video ve Görselleri Bağışçılara Sistemden gönderilebiliyor mu?

Sürdürülebilir Yardımlar

 • Sürdürülebilir Yardımlarda Su Kuyusu, Süt Keçisi, Konut gibi hisseli bağışların yönetilmesi mümkün müdür?

  Evet. Tüm hisseli bağışlarınızın yönetimi yardım türlerine göre ayrı ayrı yapabilirsiniz.

 • Yardım Türü ve Etap ne anlama geliyor?

  Yardım Türü, Süt Keçisi - Su Kuyusu gibi hisseli yardım türlerinin tanımlanacağı alandır.

  Etap ise yardım türleri içerisinde farklı zamanlarda organize edilmesi için parçalı olarak yönetibilme şeklidir.

 • Her yardım türüne göre ayrı SMS ile video ve görsel gönderilebiliyor mu?

  Evet. Açılan her yardım türüne göre kendi adında her hissedara ayrı ayrı  SMS ile video ve görsel linki gönderilebiliyor.

Kampanya ve Kitlesel Fonlama

 • Kitlesel Fon Bağışlarını Nasıl Takip Edebilrim?
 • Açılan Projelerde Sabit ve Esnek Bağışlar Takip Edilebilmekte midir?
 • Bağışçılarımız Proje Kapsamında Toplanan miktarları Takip Edebilirler mi?

İçerik Üretimi ve Yönetimi

 • Can I manage the content of my multiple websites?

  Yes, you can use the content of your multiple websites in the Contents application in different setups.

 • Can I archive my content without publishing it anywhere?

  Yes, you can create your content within the Intranet and publish it only for your staff.

 • Is it possible to comment on the content?

  Yes, you can turn comments on and off on the content you want.

Özel Mobil Uygulama

 • Is internet required to use my mobile application ?

  Yes. Since Aidango is a web-based application, an internet connection is required.

 • Will my mobile application work on all platforms?

  Yes. It works perfectly on all mobile phones and tablets that use IOS or Android.

Muhasebe Yönetimi

 • Bağışlara bağlanan gelir kalemlerinden veri kayıtları otomatik oluşuyor mu?
 • Farklı bağış kalemlerini aynı gelir kalemine bağlayabilir miyim?
 • Gelir ve Gider kayıtları döküm olarak alınabilir mi?

Entegrasyonlar

 • What are the features of integration applications?

  Integration with bank accounts, accounting and erp, bank pos systems, cloud services, mail services, sms services, call center services are the basic features.

 • Can I add a timer to the integration application?

  Yes, you can add a custom timer to all integrations and specify a date and time range.

 • Banka hareket entegrasyonundan gelen miktarları Bağışa hızlıca çevirebilir miyim?

  Evet, Banka hareketi ile gelen  verilerinizden hızlıca bağış formu oluşturulup ödeme bilgisi otomatik olarak eklenir.