Sustainable Aid - Aidango
Sürdürülebilir Yardımlar

Reservation management you need is easier with the Reservation app

With the reservation application, reservation management will proceed regularly, you can open contracts for your vehicles according to open reservations, you can organize your reservation system. You can follow the reserved vehicles from the vehicle status chart. You can minimize your risk with risk management to your customers.

Yardım Türü Tanımları

Derneğinizin yapacağı yardım planlamasına göre sınırsız yardım türü tanımı yapabilirsiniz. Yapılacak yardımları ülke, şehir ve sizlerin tanımlayacağı her bölgeye göre ayırabilir ve analiz yapabilirsiniz.

Yardım Türü Tanımları

Etap Planlaması ve Yönetimi

Oluşturulan yardım planlamalarını etap tanımları ile süreli veya süresiz olarak tanımlayarak yönetin. Aktif ve pasif etapları ayırabilir. Etaplara göre raporlama alabilirsiniz.

Etap Planlaması ve Yönetimi
Discover Ready made All-in-One Solution for Your Rent a Car Company.

Sürdürülebilir Yardımlar Yönetimi

 • Bölgelere Göre Yardım Planlaması

  Sürdürülebilir Yardımlar ile bölgelere göre yapılan yardım planlaması yapılarak yönetebilme.

 • Yardım Video ve Görsel Gönderimi

  İhtiyaç sahibine yapılan yardımları video ve görseller yükleyerek bağışçılarınıza SMS ve e-mail olarak gönderebilirsiniz.

 • Raporlama ve Analiz

  Tanımlanan etap ve bölgelere göre dağıtılmış teslim edilmiş yardımları analiz edebilme özelliği

Bölgelere Göre Yardım Planlaması
Frequently Asked Questions
 • Sürdürülebilir Yardımlarda Su Kuyusu, Süt Keçisi, Konut gibi hisseli bağışların yönetilmesi mümkün müdür?

  Evet. Tüm hisseli bağışlarınızın yönetimi yardım türlerine göre ayrı ayrı yapabilirsiniz.

 • Yardım Türü ve Etap ne anlama geliyor?

  Yardım Türü, Süt Keçisi - Su Kuyusu gibi hisseli yardım türlerinin tanımlanacağı alandır.

  Etap ise yardım türleri içerisinde farklı zamanlarda organize edilmesi için parçalı olarak yönetibilme şeklidir.

 • Her yardım türüne göre ayrı SMS ile video ve görsel gönderilebiliyor mu?

  Evet. Açılan her yardım türüne göre kendi adında her hissedara ayrı ayrı  SMS ile video ve görsel linki gönderilebiliyor.