+90 212 945 49 00
01 Haziran 2021

Dernek Programı ve Gelir Artırma Yöntemleri

Barış Dur
| Blog
Dernek Programı ve Gelir Artırma Yöntemleri

Dernek programı, gelirini artırmak isteyen kurumlar için pek çok yararlı araç sunar. Dernekleri ayakta tutan güç; dernek amaçlarını kendi amaçları olarak gören bir kitleyi doğru bir şekilde yönlendirmektir. Doğru yönlendirme neticesinde kitlenin insan gücü ya da maddi katkı sağlamak suretiyle katılımı sağlanabilir. Dernek yazılımı da bu noktada ön çalışmanın yapılmasını, süreçlerin takibini ve daha pek çok konuyu çözmenizde önemli bir yardımcı olabilir. Peki derneğiniz için maddi imkanları artırmanın yöntemleri nelerdir? Gelin bu konuyu birlikte açıklayalım…

Sponsorluklar

Sponsorluklar, çeşitli kurumların derneğinizin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için ayni ya da nakdi yardım yapması ile gerçekleşen, genellikle uzun soluklu ortaklıklardır. Tabii ki istisna dışı pek çok sponsorluk da bulabilirsiniz. Örneğin herhangi bir amaçla düzenlediğiniz etkinlik için sponsorluk anlaşması yapmak gibi durumlar kısa süreli sponsorluk anlaşmalarıdır. Sponsor bulmak için çeşitli yöntemlere başvurabilirsiniz. Derneğiniz adı duyulmuş ve kabul görmüş bir dernekse sponsor bulmakta zorlanmazsınız ama yeni sayılabilecek bir dernek için sponsor bulmak zorlu ve uzun soluklu bir süreç olabilir. Eğer derneğiniz ikinci tanıma uygunsa, derneğin yönetim kurulu, üyeleri ve tanıdıklarınıza sponsor aradığınızı iletmeniz oldukça önemlidir. Şirketler bir derneğe sponsor olurken geçmiş faaliyetlerini, üye sayılarını, üyelerinin demografik yapısını ve derneğin mali durumunu önemserler. Dernek programı kullanarak tüm verileri birkaç basit işlem sayesinde kolaylıkla elde edebilirsiniz.

Etkinlikler

Etkinlikler genellikle dernekler için isimlerini ve amaçlarını topluma deklare etmek için düzenlenen önemli faaliyetlerdir. Fuar, konser, sempozyum ve benzer şekillerde yapılan etkinlikler hedeflenen kitleyi harekete geçirecek şekilde tasarlanır. Bu sayede hedeflediğiniz kitlenin bir noktada toplanmasını, derneğiniz hakkında detaylı bilgi sahibi olmasını ve hedeflerinize ulaşmada derneğinize destek için harekete geçmesini sağlayabilirsiniz. Ek hiçbir destek gelmese bile etkinlik girişinde bilet ücreti kesebilirsiniz. Kitlenizi etkinlik hakkında bilgilendirmek için dernek yazılımı iletişim modüllerinden yararlanabilir, e-posta ya da kısa mesaj gönderebilirsiniz. Bu sayede tüm kitleye uygun maliyetli ve hızlı bir biçimde ulaşırsınız.

Hibeler

Devletlerin ya da kurumların, dernek, vakıf ve STK’lara hedeflerine ulaşmaları için verdikleri karşılıksız desteğe hibe denir. Hibeler sektöre, yerleşim birimine ya da belli bir programa yönelik oldukları için hibe programlarını doğru ve detaylı incelemek ve sonrasında başvuru yapmak gerekir. Başvuru süreci kadar program kabul süreci de uzun ve sancılı olabilir. Hibe programlarında da derneğin mali yapısı, üye sayısı, hibe olarak alacağı nakdi desteği nasıl kullanacağı gibi konular detaylıca raporlanmalıdır. Dernek programı bu süreci sizin için oldukça basitleştirebilir. Mali yapı, üyelerinize ait veriler gibi kırtasiye işlerini sizin adınıza kolayca yapar.

Bağışlar

Bağışlar bir derneğin olmazsa olmaz gelir kaynağıdır. Üyeler ya da bağışçılar tarafından istenilen tutarda destek sağlanabilir. Bağış toplama yöntemlerine gelince,

1- Online Bağış

Dernek programına entegre çalışan bir web siteniz varsa, derneğinizin faaliyetlerine destek olmak isteyenlerden web siteniz aracılığı ile bağış kabul edebilirsiniz. Gelişen teknoloji ile son derece zahmetsiz ve güvenli bir süreçtir. 

2- Aylık Bağış

Online bağış toplamanın önemli getirilerinden biri de bağışçının kart bilgilerini onun rızası ile kayıt altına alarak aylık düzenli bağış almaktır. Kredi kartı bilgileri ödeme kuruluşunun veri tabanına kayıt edilir ve her ay bağışçı tarafından belirlenen tarihte ve tutarda çekim yapılarak derneğin banka hesabına devredilir.

3- Bireysel Bağış Toplama

Hedeflerinizi o kadar net ortaya koyun ki bağışçılarınız kendi alt bağışçılarını bulacak kadar motive olsun! Bağışçılarınız kendi sosyal çevrelerini de derneğiniz hakkında bilgilendirsin ve sizin adınıza bağış yapmaları için kendi mikro kitlelerini harekete geçirsin…

Bir derneğin gelirlerini artırmak için uygulayabileceği yöntemlere değinmeye çalıştığımız bu yazımızda aynı zamanda dernek programının ve web sitenizle entegre çalışan dernek yazılımının öneminden de bahsetmeye çalıştık. Dernek yazılımı hakkında detaylı bilginiz yoksa Aidango’nun sunduğu sıra dışı özellikleri incelemenizi ya da bizlere vakit kaybetmeden ulaşmanızı öneririz.