+90 212 945 49 00
Aug 26, 2020

Dernek İşletme Otomasyonu

Feyza Uzun
| Blog
Dernek İşletme Otomasyonu

Dernek İşletme Otomasyonu

Otomasyon, en temel tanımı itibariyle makine ve insan işbirliğidir. Bilim, endüstri ve yönetimde insan olmadan makineler aracılığı ile işlerin yürütülmesi sürecidir. Küreselleşen dünyaya ayak uydurmak anlamına gelir. Dünyayı devasa bir pazar olarak düşündüğünüzde ayakta kalabilmek için mutlaka otomasyon sistemlerine geçiş yapmaya ihtiyaç duyarsınız. Aynı zamanda rakiplerle yarışabilme avantajı elde etmek demektir. Bu da kaliteli ürünün yanında kaliteli hizmet anlamına gelir. Hayatımızın her alanında kendine yer bulmuş otomasyon sistemlerini esasen kafamızı çevirdiğimiz her yerde görebiliriz. Okullar, hastaneler, evler, sosyal alanlar mutlaka bir otomasyon sistemine dâhil olan birimlerdir. İlerleyen teknoloji ve insan ihtiyaçları kapsamında her sektörde kendine yer bulan otomasyon sektörü dernek işletme alanında da hatırı sayılır bir yere sahiptir.

Dernek İşletme Otomasyonu Nedir?

Dernek işletme otomasyonu, insana duyulan ihtiyacı en aza indirip kaliteli hizmet vermek için oluşturulur. Bilgisayar ve insan faktörünün aynı sisteme dahil edilerek, online bağış, burs yönetimi, kitlesel fonlama faaliyetlerinin kolayca takip edilmesini sağlayan bir sistemdir. Dernek işletme otomasyonu ilk etapta bir kısım maliyetlerle kuruluyor olsa da sistemden elde edilen verim, bu maliyeti göz ardı ettirecek düzeydedir. İşçi giderine ihtiyacı ortadan kaldıran sistem, kaliteli ve sistemli bir şekilde ürün ortaya koyulmasını sağlar. Dernek kapsamında yapılan gereksiz evrak ve kayıt kuyudat faaliyetlerini önemli ölçüde azaltır, doğal olarak iş yükü ortadan kalkar.Aidango, bir derneğin, sivil toplum kuruluşunun ya da bir vakfın ihtiyaç duyduğu web sitesi, müşteri ilişkileri, muhasebe, personel, mobil uygulama, call center yönetimlerini de kapsayan bir yazılımdır. Bu sayede yöneticiler sistemlerini ofis dışından da yönetebilme gücüne kavuşmuş olurlar.

Dernek İşletme Otomasyonu Avantajları Nelerdir?

Aidango dernek işletme otomasyonu birçok yeniliği ve kolaylığı dernek faaliyetlerine taşımıştır. Sistemi kullandıkça avantajlarını çok daha iyi benimseyeceğiniz yapının en belirgin faydaları aşağıda sıralanmıştır.
• Dernek üyeleri sistem üzerinden kayıt edilebilir, aile ve iletişim bilgileri sisteme işlenebilir.
• Derneğe yapılan bağış tabloları kolayca görülebilir ve bağışların takibi yapılabilir.
• Sistem üzerinden üyelerin genel durumlarının takibi yapılabilir, dernek aidatlarının ya da üyelik ücretlerinin ödeme tablolarına ulaşılabilir.
• Üye bazında ödenmeyen aidatlar takip edilebilir, burs takibine tek bir tuş ile ulaşılabilir.
• Derneğin toplu borçlandırma imkân ve kabiliyeti varsa bu borç otomatik olarak üyelere dağıtılabilir.
• Aidatların toplu şekilde tahsilatları yapılıp son bakiyeler görülebilir. Ayı zamanda toplu ya da bireysel makbuz görüntülemesi de yapılabilir.
• Dernekle ilgili kasa defteri oluşturulabilir ve defterin çıktısı alınabilir.
• İşletme defteri oluşturulup gelir gider tabloları haftalık, aylık ve yıllık bazda görüntülenebilir.
• Toplantı karar defteri, makbuz basım raporları gibi evraklar kolayca oluşturulabilir.
• Derneğin banka hesaplarına yapılan para yatırma işlemi sistem üzerinden görülebilir.
• Derneğin resmi ya da logosu sisteme yüklenebilir.
• Program birden fazla kullanıcı ile kullanılabilir.
• İstenen tüm raporlar excel, Word ya da PDF formatına çevrilebilir.
• Üyelere toplu şekilde SMS ya da e- mail gönderilebilir.
• Sistem üzerindeki bilgiler güvenli şekilde yedeklenebilir.