+90 212 945 49 00
26 Nisan 2021

Dernek Beyannamesi

Feyza Uzun
| Blog
Dernek Beyannamesi

Dernek Beyannamesi Nedir?

Dernek beyannamesi, derneklerin önceki yıl içerisindeki tüm gelir ve giderlerinin mali disiplin esaslarına uygun olarak kayıt altına alındığı ve içinde bulunulan yılın en geç nisan ayına kadar dernekler müdürlüğüne bildirilmesi zorunlu olan belgedir. Dernek beyannamesi düzenlemek ve belirtilen tarihler arasında beyan edilmesi zorunludur.

Dernek Beyannamesi Doldurma

Dernek beyannamesi doldurmak özel bir konsantrasyon ister. Yapılan en ufak bir hata sonraki yılın beyannamesine de yansıdığından bu gibi hataların tespit edilmesi durumunda idari para cezası alınırken, yapılan hatanın kasten yapıldığının tespit edildiği durumlarda 100 günü aşan hapis cezaları ile karşılaşmak da mümkündür. Beyanname doldururken 11 ana bölümün doldurulması beklenir. Bu bölümler ise sırasıyla;

1.Kurumsal Kimlik Bilgileri

Kısaca derneğe ait bilgiler bu bölümde yer alır. Derneğin kuruluş adı, tarihi, kısa adı, adresi, iletişim numarası ve web sitesi gibi bilgiler doldurulur. İşlemler DERBİS üzerinden yapıldığında bu bölüm sistem tarafından doldurulmaktadır. Sonraki bölüme geçmeden önce bilgilerin doğruluğunu kontrol etmeyi unutmayın.

2.Dernek Hukuki Statüsü

Derneğin kuruluş türü, şube ve temsilciliklere sahip olup olmadığı, federasyon ve konfederasyon üyeliği varsa bu bilgiler verilir. Eğer önceki yıl dernek beyannamesi verilmiş ise sistem bu bölümü de otomatik olarak doldurmaktadır.

3.Üye ve Çalışan Bilgileri

Derneğin kaç üyesi olduğu, kaç çeşit üyelik olduğu, derneğin bordrolu çalışanları, çalışanların yarı veya tam zamanlı olmasına göre sayı ve detayları bu bölüme girilir. Geçmiş beyanlarınız esas alınarak sistem tarafından otomatik doldurulur. Bu ekrandaki sayıları gerçek verilerinizle karşılaştırmayı unutmayın. Bir diğer önemli konu ise DERBİS üzerinden yapılan işlemlerin dernek başkanının sorumluluğu altında olduğudur. Bu nedenle işlemlerin kontrol altında sürdürülmesi icap eder.

4.Yayın, Kar Amaçlı Kuruluşlar ve Sandık

Derneğe ait bir yayın organı olup olmadığı, kar elde ettiği bir işletmeye sahip mi, derneğe ait bir sandık var mı gibi soruların cevaplarının olumlu olması durumunda bu sorulara ait tüm detayları bu bölümde beyannameye eklemelisiniz.

5. Derneğin Tesisleri

Derneğe ait kar amacı taşımayan öğrenci yurdu, misafirhane, kamp, huzurevi, aşevi, kütüphane ve buna benzer tesislerin ek-21 ya da DERBİS üzerinde sıralandığı şekilde işaretlenerek beyan edilmesi gereklidir.

6. Uluslararası Faaliyet Beyanı

Derneğin yurt dışı merkezli başka bir kuruluşla ilişkisinin bulunup bulunmadığı bu bölümde beyan edilir. Eğer bu tip bir ilişki varsa bu ilişkiden doğan faaliyetlerin tamamı detaylı olarak bildirilmelidir.

7. Dernek Mali Bilgileri

Sıra dernek beyannamesinin var olma sebebine geldi. Derneğe ait gelir ve giderler muhasebe defter hesabına göre alt alta sistemde belirtildiği gibi girilir. Bölüm sonunda toplam gelir, gider ve banka hesabı durumu kayıt altına alınır.

8. Yurtiçi STK’lar ile Yardımlaşma

Derneğin yurtiçinde faaliyet gösteren herhangi bir sivil toplum kuruluşu ile arasında maddi yardım gerçekleşip gerçekleşmediği bilgileri bu bölümde beyan edilir. Bu bilgilere ayni yardım bilgileri de eklenmelidir.

9. Yurtdışı Yardımlar

Bir önceki başlıktakine benzer olarak yurtdışından gelen ya da giden herhangi bir yardım olup olmadığı bilgileri bu bölümün konusudur.

10. Kamudan Alınan Yardımlar ve Faaliyetler

Derneğin projelerinde kullanmak üzere herhangi bir kamu kuruluşundan yardım alıp almadığı bu bölüme yazılır. Ayrıca alınan yardım karşılığında gerçekleştirilen projeye ait tüm detaylar da bu bölümde belirtilmelidir.

11. Taşınır ve Taşınmaz Mallar

Derneğe ait taşıt, taşınmaz edinme bilgileri ve hibe durumunu bu bölüme yazınız.

Türkiye’nin ilk ve tek dernek erp yazılımı Aidango ile dernek beyannamesi ön hazırlığı hemen hemen zahmetsiz ve sorunsuz olarak gerçekleşir. Sizde dernek yönetiminde tüm iş ve süreçlerinizi güçlü bir yardımcıya devretmek istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.