+90 212 945 49 00
24 Mayıs 2021

Sivil Toplum Kuruluşları

Feyza Uzun
| Blog
Sivil Toplum Kuruluşları

 

Sivil toplum kuruluşları, birbirinden farklı görüşteki insanların bir amaç etrafında birleştikleri, resmî kurumlardan bağımsız ve devletle herhangi bir çıkar ilişkisi olmayan, temel amacı olan toplum yararına yaptığı çalışmalarda kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır.

Toplumsal gelişimin en önemli göstergelerinden biri kuşkusuz örgütlenme becerisidir. Toplumlar örgütlenebildikleri ölçüde gelişir ve güçlenirler. Ülkemiz vakıf ve dernek sayılarında çoğu Avrupa ülkesinin gerisinde olsa da gelişmeler sevindiricidir.

STK’ler Nasıl Olmalıdır?

Sivil toplum kuruluşları toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede ve ön yargısız olmalıdır. Bunu yaparken de amaçları açık ve anlaşılır şekilde paylaşılmalıdır. Sivil toplum kuruluşlarını var eden gücün insan olduğunun bilincinde olan bir kurum, iş birliği ve uzlaşı, hoşgörü ve birikimi temsil eder.

Sivil toplum kuruluşları insanlara kendini doğru araçlar yardımı ile anlatmalıdır. Yaptığı çalışmalar hakkında toplumu bilgilendirmek adına doğru kurgulanmış bir iletişim ağına, mahalli ve merkezi yönetimlerle, gönüllü destekçilerde oluşturduğu aidiyet duygusuyla ve medyayı doğru şekilde kullanarak bu amaca ulaşabilir.

Günümüzde hem sosyal medya hem de medya organları geniş kitlelere ulaşmak için büyük birer güç haline gelmiştir. Sivil toplum kuruluşları da bu gücün farkında olmalı ve çalışmalarına yeni teknoloji ve platformları da adapte etmelidir. Sosyal medyayı etkin ve doğru kullanan bir sivil toplum kuruluşu hem yeni üyeler kazanmada hem de bilinirliğini artırmakta sorun yaşamayacaktır.

Sivil toplum kuruluşları, toplumun analizini doğru yapmalı ve kitlelerin istek ve beklentilerini tespit ederek ona uygun çalışmalar yapmalıdır. Toplumun en büyük birleştirici güçlerinden biri olduğu gerçeğini özümsemeli ve toplumu uzlaşma ve hoşgörü kültürüne yaklaştırmak için çaba göstermelidir.

Stratejik Planlama

Sivil toplum kuruluşlarında stratejik planlama; şu anki durum, olmak istenilen durum ve ulaşmak için izlenmesi gereken yol ve yöntemlerin belirlenmesidir. Hedefi olmayan ya da mevcut durum ve kaynaklarından habersiz bir sivil toplum kuruluşunun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesi de beklenemez.

STK’lerde Misyon ve Vizyon

Her STK bir amaç üzerine faaliyet yürütür. Bu amaç için vardır ve bu amaca ulaşmak için çalışır. Misyon işte bu amacın kendisidir.

Vizyon ise kurumun uzun vadeli plan ve projelerini, bir anlamda da geleceğini temsil etmektedir. Topluma ve yaşadığımız dünyaya dair eldeki kaynaklar göz önünde bulundurularak yapılmak istenen değişim ve gelişim vizyonun konusudur.

Katılımcı bir yönetim anlayışı ile yönetilen sivil toplum kuruluşları, amaçları doğrultusunda birlikte çalıştığı her bireyin fikirlerinden faydalanmalıdır. Bugüne ve geleceğe dair amaçlar bu kişilerin katılımı ile ortaya koyulduğunda, kişilerde yüksek aidiyet duygusunu da pekiştirir.

Halkla İlişkiler

Sivil toplum kuruluşlarının toplumu şekillendirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptığından bahsetmiştik. Bu nedenle konusu insan olan çalışmaların yine insanı merkeze alan bir anlayış ile mesajlaştırılması ve topluma iletilmesi gerekir.

Halkla ilişkiler konusu ele alındığında bu konuda medya, internet, bilim ve siyaset dünyası, sponsorlar ve diğer pek çok kişi ya da kurum kullanılmalıdır.

İletişim

Bugün çeşitli üniversitelerde ders konusu olan iletişim, çağımızın en önemli konusu haline gelmiştir. Sivil toplum kuruluşları insanlarla doğru iletişim kanallarından iletişime özen göstermeli ve iletmeleri gereken mesajı doğru kurgulamalıdır.  

Aidango, tüm sivil toplum kuruluşları için eşsiz hizmetler sunan tümleşik bir yazılımdır. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini yürütürken aynı zamanda sürdürmek zorunda oldukları yönetimsel faaliyetleri, bağış ve aidat gibi finansman hareketlerinin kontrolünü, insan kaynaklarını ve üye ilişkilerini tek ekrandan özgürce yönetmeye olanak tanır.

Sizde yönetmekte olduğunuz sivil toplum kuruluşunu yönetirken Aidango hizmetlerinden faydalanmak isterseniz, istediğiniz an bizimle iletişime geçebilirsiniz.