+90 212 945 49 00
24 Mart 2021

Aidat ve Bağış Toplamayanlar İçin Dernek Yönetim Programı

Gürkan Akın
| Blog
Aidat ve Bağış Toplamayanlar İçin Dernek Yönetim Programı

Aidat ve Bağış Toplamıyorum. Yine de Dernek Yönetim Programı Edinmeli Miyim?

Vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının varoluşsal amaçlarını yerine getirmek ve kendi giderlerini karşılayabilmek için genellikle üye aidatlarına ya da bağışlara ihtiyacı vardır. Sizin bağlı olduğunuz kurum bu tanıma uymuyor ve dernek yönetim programı ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız, karar vermeden önce yazımızı dikkatlice okumanızı öneririz.

Dernekler için üye ve bağışçılar ile etkileşimde olmak, onları ortak hedeflere yönlendirmek, yapılan işler hakkında bilgilendirmek, fikir almak ve daha pek çok konuda önemlidir. Bu nedenle dernek üyeliği olan herkese ihtiyaç duyulan her an ulaşabilmeniz gerekir. Tabi bu durumu sağlamanın altın kuralı kuşkusuz üyelerinize ait iletişim bilgilerinin güncel olmasıdır. Peki dernek yönetim programı bu noktada size nasıl bir yardımda bulunabilir? 

İletişim Verilerinin Güncelliği

Üye ve bağışçılarınıza ait verilerin güncelliğini sağlamak her zaman mümkün olamayabilir. Bu verilerin güncel tutulması ise ciddi mesai isteyen bir iştir. Dernek yönetim programı kullanmayan derneklerde bu süreç tamamen manuel olarak yürütülmekte ve bu durum sağlıklı üye yönetimi konusunda zor durumda bırakabilmektedir. Aidango, sisteme giriş yapan üyelerin tüm bilgilerini güncelleyebilecekleri bir modül sunar. Bu modül sayesinde üyeleriniz sizi ekstra zahmete sokmadan iletişim bilgilerini güncelleyebilir ve yeni bilgileri size ulaştırabilirler. Bu sayede size sadece üyelerinizle ihtiyaç duyduğunuz her an iletişim kurmak kalır.

Kişileri Kategorilere Ayırma

Dernekler açısından üye yönetiminde belki de en belirleyici kriter kişilerin ait oldukları sosyal ve demografik yapıdır. Kitle içerisindeki farklılıkları gözetmeden yapılan iletişim faaliyetlerinin sonuçlarının pek iç açıcı olmadığı defalarca kanıtlanmış bir gerçektir. Bu nedenle üye ve bağışçılarınızı dernek yönetim programı aracılığı ile kategorilere ayırarak her gruba gönderilecek kısa mesajların, e-postaların ve yapılacak aramaların içeriğini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Bu dernek yönetiminde başarılı bir iletişim stratejisinin ana hatlarını oluşturmada size yol gösterecektir. 

Toplu ya da Bireysel E-posta ve Kısa Mesaj Gönderme Olanağı

Dernekler üyeleriyle iletişim kurmak için çeşitli yöntemler kullanırken, bu yöntemlerin en çok tercih edilenleri kuşkusuz e-posta ve sms gönderimidir. Bazen faaliyetler konusunda bazen ise hatırlatmalar maksadıyla üyelerinize sms gönderme ihtiyacı duyabilirsiniz. Dernek yönetim programı bu konuda size kolaylık sunarak daha önce kategorize ettiğiniz üyelerinize tanımladığınız e-posta ya da sms içeriğini yine sizin tarafınızdan belirlenen tarih ve saat aralığında gönderebilir. Tüm bu hizmeti Aidango dernek yönetim programı içerisinden de yapabilirsiniz. 

Gönderilerin Takibi Yoluyla Yanlış İletişim Bilgilerinin Tespiti

Üyelerin iletişim bilgilerini doğrulama yöntemlerinden biri de kuşkusuz iletim raporlu iletilerdir. İletim raporlu iletiler gönderildikleri adrese ulaştıklarında ve hatta gönderilen kişi tarafından okunduklarında size rapor veren iletilerdir. Bu tip iletileri kontrol etmek manuel sistemlerde çok daha zor hatta imkansızken dernek yönetim programı sayesinde bu işlem çok daha kolay ve zahmetsizdir. Aidango ile gönderdiğiniz e-posta ve kısa mesajların takibini kolayca yapabilirsiniz. İletişim bilgilerinin hatalı olduğu durumlarda dönen hata mesajına göre sizi bilgilendiren özel hata ayıklama modülü sayesinde üye bilgilerini bu şekilde doğrulamanız da mümkün hale gelmektedir.

Başta da değindiğimiz gibi bir derneğin hayatını sürdürebilmesi için üye aidatlarına ve bağışlarına ihtiyacı vardır. Bunu en etkin şekilde sağlamanın yolu ise üye ve bağışçılarla sürdürülebilir bir iletişim strateji belirlemekten geçmektedir. Aidango dernek yönetim programını tercih ettiğinizde sürdürülebilir, dinamik ve sağlıklı bir iletişim rutinine kavuşmuş olacaksınız.